Polityka prywatności

Regulamin Serwisu

1. Właścicielem niniejszego Serwisu jest inicjator Koalicji na rzecz Walki z Cukrzycą - Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 102A/42 (adres korespondencyjny: ul. Nowogrodzka 62A lok. 315 02-002 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 220999, o adresie elektronicznym kontakt@prawapacjenta.eu ["Właściciel"].

2. Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.koalicja-cukrzyca.pl [zwanego dalej "Serwisem"], w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki.

3. Treści zawarte na stronach serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie mogą więc być traktowane jako wskazówki niewymagające weryfikacji i nie mogą zastąpić profesjonalnej konsultacji, diagnozy i opieki medycznej.

4. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność zawierzając jedynie wiadomościom zawartym w Serwisie.

5. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby zawartość Serwisu była rzetelna i zgodna z prawdą. Nie gwarantujemy jednak, że wszystkie informacje publikowane na stronie pozostają niezmiennie aktualne i że mogą zostać wykorzystane w dowolnym czasie i w dowolnym celu.
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej nie będzie w związku z tym odpowiadał za jakiekolwiek straty lub szkody materialne lub niematerialne, wynikające z zastosowania publikowanych w serwisie informacji.

6. Właściciel Serwisu nie jest zobowiązany do ustalania, czy dane zawarte na innych stronach internetowych związanych z linkami internetowymi z serwisem odpowiadają prawdzie, ani czy są zgodne z prawem, w tym nie weryfikuje ich, ani nie poszukuje faktów, które dowodziłyby ich bezprawnego użycia. Użytkownik korzysta zatem z tych stron i zawartych na nich informacji na swoje własne ryzyko.

7. Korzystając z Serwisu zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązujecie się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Raport: Społeczny obraz cukrzycy
Menu diabetyka
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zainicjował powołanie Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą.
Więcej
Facebook

Facebook
Facebook YouTube Twitter
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Polskie Towarzystwo Diabetologiczne PFED Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia PSD Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę SED Cukierkowo Cukierkowo