Choroba interdyscyplinarnaPrawidłowa dieta, kontrola ciśnienia krwi czy odpowiednia aktywność fizyczna stanowi klucz do skutecznej profilaktyki cukrzycy, a w przypadku diabetyków, do efektywnej prewencji powikłań choroby. Dlatego też skuteczne przeciwdziałanie epidemii cukrzycy i zahamowanie jej powikłań, wymaga interdyscyplinarnego podejścia, które polega nie tylko na stałej kontroli poziomu cukru, ale także zwracaniu szczególnej uwagi na takie problemy zdrowotne jak otyłość, nadciśnienie czy zaburzenia kardiologiczne.

KOMPLEKSOWA KONTROLA

Waga
Specjaliści od lat zajmujący się cukrzycą, coraz częściej podkreślają, że epidemia otyłości, która staje się jednym z poważniejszych globalnych problemów zdrowotnych, nie pozostaje bez wpływu na równie gwałtowny wzrost zachorowań na cukrzycą typu 2. To bowiem otyłość stanowi główny czynnik ryzyka wystąpienia tej choroby. Jak pokazują dane światowe cukrzyca występuje u osób otyłych aż 7 razy częściej niż u osób o prawidłowej masie ciała. Otyłość jest bardzo niekorzystnym problemem zdrowotnym również w przypadku samego leczenia cukrzycy. Niekontrolowany przyrost masy ciała jest bowiem częstym skutkiem ubocznym wielu terapii stosowanych w cukrzycy.

Ciśnienie krwi
Równie istotnym czynnikiem ryzyka sprzyjającym występowaniu choroby jest nadciśnienie. U trzech z czterech osób z cukrzycą typu 2 diagnozuje się wysokie lub podwyższone ciśnienie krwi. Nadciśnienie tętnicze u tych chorych jest drugim w kolejności – zaraz po nadmiarze cholesterolu i lipidów we krwi, czynnikiem, który przyczynia się do rozwoju zmian chorobowych w małych i dużych naczyniach tętniczych. Co równie istotne, nadciśnienie przyśpiesza postęp nefropatii i retinopatii cukrzycowej oraz zwiększa ryzyko wystąpienia jaskry.

Serce
Osoby chore na cukrzycę wykazują też większe prawdopodobieństwo, że rozwinie się u nich choroba sercowo-naczyniowa (cardiovascular disease, CVD). Dla przykładu, zawał serca u diabetyków występuje 4-krotnie częściej niż u osób chorych bez cukrzycy. Oznacza to rosnącą konieczność dodatkowej współpracy pomiędzy kardiologiem i diabetologiem.

HOLISTYCZNE LECZENIE CUKRZYCY
Warunkiem skutecznego przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby, a także efektywnego wpływu na jej lepszą diagnostykę czy skuteczną profilaktykę powikłań jest przede wszystkim holistyczne, interdyscyplinarne podejście do problemu. Wiąże się to ze zmianą dotychczasowego nastawienia do cukrzycy, którą trzeba traktować jako chorobę o wiele bardziej złożoną niż jedynie problem kontroli glikemii.

Obecnie, w rozwiązywaniu złożonych problemów zdrowotnych, światowe tendencje w medycynie, dążą do holistycznego, interdyscyplinarnego leczenia, nawet w przypadku chorób wcześniej postrzeganych w kontekście wąskiej specjalizacji. Ta tendencja powinna być także drogowskazem w działaniach profilaktycznych i w leczeniu cukrzycy. Dlatego też coraz powszechniejsza staje się na świecie współpraca lekarzy specjalizujących się w różnych dziedzinach medycyny, dla których cukrzyca stanowi „wspólny mianownik”. Mowa tu o kooperacji diabetologa, dietetyka i kardiologa.

Światowe rekomendacje dążą zatem do takiego podejścia w terapii cukrzycy, które uwzględnia nie tylko systematyczną kontrolę glikemii, ale co równie istotne obejmuje także wyrównanie stężenia cholesterolu we krwi i ciśnienia tętniczego u chorego. Niezbędnym dopełnieniem terapii powinna być odpowiednio dobrana aktywność fizyczna oraz prawidłowo skomponowana dieta pacjenta.

Raport: Społeczny obraz cukrzycy
Menu diabetyka
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zainicjował powołanie Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą.
Więcej
Facebook

Facebook
Facebook YouTube Twitter
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Polskie Towarzystwo Diabetologiczne PFED Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia PSD Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę SED Cukierkowo Cukierkowo